ទំព័រដើមកំសាន្តអារម្មណ៍ពាក្យបណ្តៅខ្មែរ #១២៣៖ ស៊ីតាមចំពុះ ជុះតាមស្លាប តើជាអ្វី?

ពាក្យបណ្តៅខ្មែរ #១២៣៖ ស៊ីតាមចំពុះ ជុះតាមស្លាប តើជាអ្វី?

ក្នុងចំលើយបួនខាងក្រោមនេះ មានចម្លើយតែមួយគត់ដែលត្រឹមត្រូវ

ម្លើយត្រឹមត្រូវនៅទីនេះ៖​ https://youtu.be/rzKqsEWTC4M

- Advertisement -spot_img

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង

អត្ថបទផ្សេងទៀត

- Advertisement -spot_img

បណ្ដាញសង្គម

18,489FansLike
191,100FollowersFollow
17,900SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img
error: Content is protected !!