ទំព័រដើមកំសាន្តអារម្មណ៍ពាក្យបណ្តៅខ្មែរ #126៖ ភ្នែកមួយប្រស្រីបី ឋានៈមន្ត្រីក៏នៅញញើតភ្នែកវា តើជាអ្វី...

ពាក្យបណ្តៅខ្មែរ #126៖ ភ្នែកមួយប្រស្រីបី ឋានៈមន្ត្រីក៏នៅញញើតភ្នែកវា តើជាអ្វី?

ចម្លើយត្រឹមត្រូវ៖ https://youtu.be/oUtV47tWs-g

- Advertisement -spot_img

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង

អត្ថបទផ្សេងទៀត

- Advertisement -spot_img

បណ្ដាញសង្គម

18,489FansLike
191,100FollowersFollow
18,100SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img
error: Content is protected !!