ទំព័រដើមកំសាន្តអារម្មណ៍ពាក្យបណ្តៅខ្មែរ #128៖ អ្នកប្រាំនាំផ្លូវ សាមសិបពីរចាំនៅ ទទួលអ្នកប្រាំ តើជាអ្...

ពាក្យបណ្តៅខ្មែរ #128៖ អ្នកប្រាំនាំផ្លូវ សាមសិបពីរចាំនៅ ទទួលអ្នកប្រាំ តើជាអ្វី?

ចម្លើយត្រឹមត្រូវ៖ https://youtu.be/ALQ08cFUDTM

- Advertisement -spot_img

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង

អត្ថបទផ្សេងទៀត

- Advertisement -spot_img

បណ្ដាញសង្គម

18,489FansLike
191,100FollowersFollow
18,300SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img
error: Content is protected !!