ទំព័រដើមកំសាន្តអារម្មណ៍ពាក្យបណ្តៅខ្មែរ#៥៥៖ អស់ទាំងគេ គេដើរនៅផ្លូវ អាចិកសូវម៉ូវ ដើតែក្នុង តើជាអ្វី?...

ពាក្យបណ្តៅខ្មែរ#៥៥៖ អស់ទាំងគេ គេដើរនៅផ្លូវ អាចិកសូវម៉ូវ ដើតែក្នុង តើជាអ្វី?

ចម្លើយត្រឹមត្រូវ៖ https://youtu.be/Qtl2aEgzA5E

- Advertisement -spot_img

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង

អត្ថបទផ្សេងទៀត

- Advertisement -spot_img

បណ្ដាញសង្គម

17,376FansLike
191,100FollowersFollow
9,960SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img
error: Content is protected !!