ទំព័រដើមកំសាន្តអារម្មណ៍ពាក្យបណ្តៅខ្មែរ #៧៩៖ រុក្ខាមានឈ្មោះច្រើនពណ៌ ខៀវ ក្រហម ស លាយបញ្ចូលគ្នា តើជាអ...

ពាក្យបណ្តៅខ្មែរ #៧៩៖ រុក្ខាមានឈ្មោះច្រើនពណ៌ ខៀវ ក្រហម ស លាយបញ្ចូលគ្នា តើជាអ្វី?

ចម្លើយត្រឹមត្រូវ៖ ខ. ស្វាយ

- Advertisement -spot_img

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង

អត្ថបទផ្សេងទៀត

- Advertisement -spot_img

បណ្ដាញសង្គម

18,489FansLike
191,100FollowersFollow
17,300SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img
error: Content is protected !!