ទំព័រដើមកំសាន្តអារម្មណ៍ពាក្យបណ្តៅខ្មែរ #៨០៖ សង្កត់ចុង តំរង់ក្បាល ហៀររាលដាលដល់អ្នកស្អាត តើជាអ្វី?​

ពាក្យបណ្តៅខ្មែរ #៨០៖ សង្កត់ចុង តំរង់ក្បាល ហៀររាលដាលដល់អ្នកស្អាត តើជាអ្វី?​

ចម្លើយត្រឹមត្រូវ៖ ឃ. ប៉ាកាទឹកខ្មៅ

- Advertisement -spot_img

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង

អត្ថបទផ្សេងទៀត

- Advertisement -spot_img

បណ្ដាញសង្គម

18,489FansLike
191,100FollowersFollow
17,300SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img
error: Content is protected !!