ទំព័រដើមកំសាន្តអារម្មណ៍ពាក្យបណ្តៅ #85៖ ជើងបួនចុះក្រោម ជើងបួនឡើងលើ ក្បាលបីងីងើ ងាកមើលកន្ទុយ តើជាអ្វ...

ពាក្យបណ្តៅ #85៖ ជើងបួនចុះក្រោម ជើងបួនឡើងលើ ក្បាលបីងីងើ ងាកមើលកន្ទុយ តើជាអ្វី?

ចម្លើយត្រឹមត្រូវ៖ ក. មនុស្សពីរនាក់សែងជ្រូក

- Advertisement -spot_img

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង

អត្ថបទផ្សេងទៀត

- Advertisement -spot_img

បណ្ដាញសង្គម

18,489FansLike
191,100FollowersFollow
16,200SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img
error: Content is protected !!