ទំព័រដើមកំសាន្តអារម្មណ៍ពាក្យបណ្តៅខ្មែរ #៩៨៖ គោឈប់ឯងឈរ គោដើរឯងដេក តើជាអ្វី?

ពាក្យបណ្តៅខ្មែរ #៩៨៖ គោឈប់ឯងឈរ គោដើរឯងដេក តើជាអ្វី?

ចម្លើយត្រឹមត្រូវ៖ ក. ចន្ទល់រទេះ

- Advertisement -spot_img

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង

អត្ថបទផ្សេងទៀត

- Advertisement -spot_img

បណ្ដាញសង្គម

18,489FansLike
191,100FollowersFollow
16,300SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img
error: Content is protected !!