ទំព័រដើមកំសាន្តអារម្មណ៍ពាក្យបណ្តៅខ្មែរ#121៖ ពីតូចស្លៀកសំពត់ ធំឡើងចេះរត់ ស្រាតសំពត់ជួតក្បាល តើជាអ្វ...

ពាក្យបណ្តៅខ្មែរ#121៖ ពីតូចស្លៀកសំពត់ ធំឡើងចេះរត់ ស្រាតសំពត់ជួតក្បាល តើជាអ្វី?

ម្លើយត្រឹមត្រូវនៅទីនេះ៖ https://youtu.be/624NVo6guIc

- Advertisement -spot_img

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង

អត្ថបទផ្សេងទៀត

- Advertisement -spot_img

បណ្ដាញសង្គម

18,489FansLike
191,100FollowersFollow
16,300SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img
error: Content is protected !!