ទំព័រដើមកំសាន្តអារម្មណ៍ពាក្យបណ្តៅខ្មែរ #131៖ ដើមគរដុះជិតដើមគរ អ្នកមានចេះរក៏ រក៏មិនឃើញតើជាអ្វី?

ពាក្យបណ្តៅខ្មែរ #131៖ ដើមគរដុះជិតដើមគរ អ្នកមានចេះរក៏ រក៏មិនឃើញតើជាអ្វី?

ចម្លើយត្រឹមត្រូវ៖https://youtu.be/boO8XymnsZI

- Advertisement -spot_img

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង

អត្ថបទផ្សេងទៀត

- Advertisement -spot_img

បណ្ដាញសង្គម

18,489FansLike
191,100FollowersFollow
18,300SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img
error: Content is protected !!