ទំព័រដើមកំសាន្តអារម្មណ៍ពាក្យបណ្តៅខ្មែរ #139៖ ត្រប់ទុំត្រទែង ខាងលិចស្រែវែង ឥតអ្នកណាដើរដល់ តើជាអ្វី?...

ពាក្យបណ្តៅខ្មែរ #139៖ ត្រប់ទុំត្រទែង ខាងលិចស្រែវែង ឥតអ្នកណាដើរដល់ តើជាអ្វី?

ចម្លើយត្រឹមត្រូវ៖ https://youtu.be/g-WEFyHKBnc

- Advertisement -spot_img

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង

អត្ថបទផ្សេងទៀត

- Advertisement -spot_img

បណ្ដាញសង្គម

18,489FansLike
191,100FollowersFollow
17,300SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img
error: Content is protected !!