ទំព័រដើមវីដេអូឯកសារពុទ្ធសាសនាសង្ឃដីកា៖សម្តេចព្រះមហាឃោសានន្ទ “នៅពេលដែលអ្នកបង្កើតសន្តិភាពជាមួយខ្លួនឯង អ្នក...

សង្ឃដីកា៖សម្តេចព្រះមហាឃោសានន្ទ “នៅពេលដែលអ្នកបង្កើតសន្តិភាពជាមួយខ្លួនឯង អ្នកនឹងបង្កើតសន្តិភាពជាមួយនឹងពិភពលោក”

រៀបរៀងដោយ៖ កញ្ញា មុនីលក្ខណ៍ សោគន្ធិកា

- Advertisement -spot_img

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង

អត្ថបទផ្សេងទៀត

- Advertisement -spot_img

បណ្ដាញសង្គម

18,489FansLike
191,100FollowersFollow
17,300SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img
error: Content is protected !!