ទំព័រដើមវីដេអូឯកសារពុទ្ធសាសនាព្រះពុទ្ធដីកា "សុត្តន្តបិដក ទីឃនិកាយ ១៦/១៩៦"

ព្រះពុទ្ធដីកា “សុត្តន្តបិដក ទីឃនិកាយ ១៦/១៩៦”

សមាធិដេលអប់រំដោយសីលហើយ រមែងមានផលច្រើន មានអានិសង្សច្រើន

បញ្ញាដែលអប់រំដោយសមាធិហើយ រមែងមានផលច្រើន មានអនិសង្សច្រើន

ចិត្តដែលអប់រំដោយបញ្ញាហើយ រមែងរួចស្រឡះចាកអាសាវៈទាំងឡាយដោយ

ប្រពៃ គឺកាមាសវៈ ភវាសវៈ អវិជ្ជាសវៈ។

រៀបរៀងដោយ៖ កញ្ញា មុនីលក្ខណ៍ សោគន្ធិកា

- Advertisement -spot_img

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង

អត្ថបទផ្សេងទៀត

- Advertisement -spot_img

បណ្ដាញសង្គម

18,489FansLike
191,100FollowersFollow
17,300SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img
error: Content is protected !!