ទំព័រដើមកំសាន្តអារម្មណ៍

កំសាន្តអារម្មណ៍

ពាក្យបណ្តៅខ្មែរ៖ ៧. ឯកអង្គទ្រង់នាមបញ្ចពណ៌ កន្ទុយស្រួចញ័រ ក្អកផងគ្រហឹមផង

ចម្លើយត្រឹមត្រូវ៖ ខ. សត្វតុកកែ រៀបរៀងដោយ៖ កញ្ញា មាស សុភាព

ពាក្យបណ្តៅខ្មែរ៖ ៦. ឈើពុកទៅរុកឈើខ្លឹម ម្តាយអាទឹមនៅស្រុកកំពង់ស្វាយ

ចម្លើយត្រឹមត្រូវ៖ គ. ជ្រុញហាន់ថ្នាំ និងកាំបិត រៀបរៀងដោយ៖ កញ្ញា មាស សុភាព

ខ្លែងឯក

ល្បែងបង្ហើរខ្លែង គឺជាល្បែងប្រពៃណីមួយក្នុងសង្គមខ្មែរតាំងពីបុរាណ និងជាការ ពេញនិយមណាស់ សម្រាប់អ្ន...

ពាក្យបណ្តៅខ្មែរ៖ ៥. ក្រពើមិនជិះទៅជិះគល់ឈើ ក្បាលដូចគេរើអាចម៍ដូចគេរោយ

ចម្លើយត្រឹមត្រូវ៖ ខ. ខ្នោសកោសដូង រៀបរៀងដោយ៖ កញ្ញា មាស សុភាព

ពាក្យបណ្តៅខ្មែរ៖ ៤. សត្វមួយមានភ្នែកធំជាងក្បាល ឃើញចំណីត្រកាលបូតដៃបូតជើង

ចម្លើយត្រឹមត្រូវ៖ គ. សត្វរុយ រៀបរៀងដោយ៖ កញ្ញា មាស សុភាព

ពាក្យបណ្តៅខ្មែរ៖ ៣.ហាលស្រូវលើចុងរកា អ្នកឥតប្រាជ្ញាសាស្រូវមិនអស់

ចម្លើយត្រឹមត្រូវ៖ គ. មើលសាស្រ្តា រៀបរៀងដោយ៖ កញ្ញា មាស សុភាព

ពាក្យបណ្តៅខ្មែរ៖ ១.កេះឆ្អឹងជំនី ស៊ីគល់បបុស ឱបដៃវៃពោះ បរសេះកាត់ត្រឡោក

ចម្លើយត្រូវ៖ ឃ. កេះចាប៉ី, ផ្លុំខ្លុយ, គោះស្គ និងគូតទ្រ
error: Content is protected !!