ទំព័រដើមកំសាន្តអារម្មណ៍ពាក្យបណ្តៅខ្មែរ#៧៥៖ ខ្លួនខ្ញុំថ្លាដូចកញ្ចក់ ទឹកភ្នែកខ្ញុំស្រក់ពេលត្រូវកំដៅ ...

ពាក្យបណ្តៅខ្មែរ#៧៥៖ ខ្លួនខ្ញុំថ្លាដូចកញ្ចក់ ទឹកភ្នែកខ្ញុំស្រក់ពេលត្រូវកំដៅ តើជាអ្វី?

ចម្លើយត្រឹមត្រូវ​​​៖ ខ. មនុស្សដេកក្នុងមុង

- Advertisement -spot_img

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង

អត្ថបទផ្សេងទៀត

- Advertisement -spot_img

បណ្ដាញសង្គម

18,489FansLike
191,100FollowersFollow
11,600SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img
error: Content is protected !!