ទំព័រដើមកំសាន្តអារម្មណ៍ពាក្យបណ្តៅខ្មែរ #៩០៖ ផ្លុំភ្លើងមិនឆេះ ផ្លុំផេះមិនហុយ តើជាអ្វី?

ពាក្យបណ្តៅខ្មែរ #៩០៖ ផ្លុំភ្លើងមិនឆេះ ផ្លុំផេះមិនហុយ តើជាអ្វី?

ចម្លើយត្រឹមត្រូវ៖ ឃ. ត្មាតភ្លើង ត្មាតផេះ

- Advertisement -spot_img

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង

អត្ថបទផ្សេងទៀត

- Advertisement -spot_img

បណ្ដាញសង្គម

18,447FansLike
191,100FollowersFollow
10,200SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img
error: Content is protected !!