ទំព័រដើមកំសាន្តអារម្មណ៍ពាក្យបណ្តៅខ្មែរ #៩៧៖ គល់ទ្រេតដើមត្រង់ ផ្លែនៅឯចុង មកបេះឯផ្ទះ តើជាអ្វី?

ពាក្យបណ្តៅខ្មែរ #៩៧៖ គល់ទ្រេតដើមត្រង់ ផ្លែនៅឯចុង មកបេះឯផ្ទះ តើជាអ្វី?

ចម្លើយត្រឹមត្រូវ៖ ខ. កន្ត្រើយ

- Advertisement -spot_img

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង

អត្ថបទផ្សេងទៀត

- Advertisement -spot_img

បណ្ដាញសង្គម

18,489FansLike
191,100FollowersFollow
15,600SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img
error: Content is protected !!