ទំព័រដើមកំសាន្តអារម្មណ៍ពាក្យបណ្តៅខ្មែរ #៩៩៖ ខ្លែងសហើរចូលស្រុក អ្នកណាមានមុខ ទទួលខ្លែងស តើជាអ្វី?

ពាក្យបណ្តៅខ្មែរ #៩៩៖ ខ្លែងសហើរចូលស្រុក អ្នកណាមានមុខ ទទួលខ្លែងស តើជាអ្វី?

ចម្លើយត្រឹមត្រូវ៖ ឃ. សំបុត្រ

- Advertisement -spot_img

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង

អត្ថបទផ្សេងទៀត

- Advertisement -spot_img

បណ្ដាញសង្គម

18,449FansLike
191,100FollowersFollow
10,200SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img
error: Content is protected !!