ទំព័រដើមកំសាន្តអារម្មណ៍

កំសាន្តអារម្មណ៍

ពាក្យបណ្តៅខ្មែរ ទី៣១.ក្លិកក្លក់ ដកឡើងក្រហមទែង តើជាអ្វី?

ចម្លើយត្រឹមត្រូវ៖ គ. អំពិលទុំ រៀបរៀងដោយ៖ កញ្ញា មាស​ សុភាព

ពាក្យបណ្តៅខ្មែរ ទី៣០៖ កំប៉ុកក្រពុំ អង្គុយលើភ្នំ ពាក់អាវក្បាលសូត្រ តើជាអ្វី?

ចម្លើយត្រឹមត្រូវ៖ ឃ. គីង្គក់ រៀបរៀងដោយ៖ កញ្ញា មាស​ សុភាព

ពាក្យបណ្តៅខ្មែរ៖ ២៩-បើអត់គេនាំគ្នារក ដល់បានមក ទ្រង់ព្រះកន្សែង តើជាអ្វី?

ចម្លើយត្រឹមត្រូវ៖ គ. ម្ទេស រៀបរៀងដោយ៖ កញ្ញា មាស​ សុភាព

២៧. នាងតីនាងតុំ អង្គុយលើភ្នំធ្វើមាត់អេចអូច។ តើជាអ្វី?

ចម្លើយត្រឹមត្រូវ៖ ឃ. បាយពុះ រៀបរៀងដោយ៖ កញ្ញា មាស សុភាព

២៦. ឃ្លោកមិនឃ្លោក ល្ពៅមិនល្ពៅ លើកដាក់លើភ្លៅកន្ទ្រឹមបាយចូក។ តើជាអ្វី?

ចម្លើយត្រឹមត្រូវ៖ គ. ស្គរ រៀបរៀងដោយ៖ កញ្ញា មាស សុភាព

របាំប្រពៃណីខ្មែរ

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រកបដោយវប្បធម៌អរិយធម៌រុងរឿង ទម្រង់សិល្បៈសម្បូណ៌បែប មានចម្រៀង តន្ត្រី ល្...

២៥. គោដេក ខ្សែដើរ។ តើជាអ្វី?

ចម្លើយត្រឹមត្រូវ៖ ឃ. ផ្លែឪឡឹក ឬ ផ្លែល្ពៅ រៀបរៀងដោយ៖ កញ្ញា មាស សុភាព

២៤. ខ្មៅក្ងេះ កេះសូន។ តើជាអ្វី?

ចម្លើយត្រឹមត្រូវ៖  គ. កូនសេះ រៀបរៀងដោយ៖ កញ្ញា មាស សុភាព
error: Content is protected !!