ប្រវត្តិសិល្បៈ

ជម្លោះនិងការកាត់ក្ដីក្នុងសិលាចារឹក​អ្នកតាចារឹក K.១៨១

យោងតាមឯកសារ​លោក អេត្យេន អៃម៉ូនីញ៉េរ ទួលអ្នកតាចារឹកជាបុរាណដ្ឋានមួយដែល​នៅ​មិនឆ្ងាយ​ប៉ុន្មានពី​បា...

ឈ្វែងយល់ខ្លះៗអំពីរាជធានីសម័យអង្គរ (ភាគ៣) រាជធានីហរិហរាល័យ

ក្នុងអត្ថបទភាគ២ ខ្ញុំបានបង្ហាញអំពីនគរមហេន្ទ្របវ៌ត និងនគរហរិហរាល័យ។ ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី២ បានយាងទ...

ពិធី និងទិដ្ឋភាព គជលក្ស្មី ក្នុងសិល្បៈខ្មែរ

ជំនឿនិងការគោរពដល់គជលក្ស្មីក្នុងសង្គមខ្មែរនាសម័យបុរាណ ហាក់ដូចជាពុំសូវមានប្រជាប្រិយភាពដូចការគោរព...

ប្រាសាទចតុម៌្មុខ

ប្រវត្តិវិទូជនជាតិអាមេរិចម្នាក់គឺលោក ម៉ៃឃើល វិឃីរី បានស្នើថា ខ្មែរបានទទួលយក​អារ្យ​ធម៌ឥណ្ឌានៅរវ...

ឈ្វែងយល់ខ្លះៗអំពីរាជធានីសម័យអង្គរ (ភាគ២) “រាជធានីមហេន្ទ្របវ៌ត (ភ្នំគូលែន)”

ក្នុងអត្ថបទភាគ១ បានលើកមកបង្ហាញត្រួសៗអំពីការចាប់ផ្តើមនូវសម័យអង្គរ និងការស្ថាបនារាជធានីនានាដោយក្...

គំនិតអនោតស្រះនៅព្រះវិហារវត្តក្តីដើម

អនោតស្រះ ជាពាក្យក្នុង​ភាសាបាលីដែលមានសំណេរដើមថា “អនោតត្ត” ហើយត្រូវនឹងភាសាសំស្រ្កឹតថា “អនវតបត្ត”...

សម្មតិកម្មបឋមស្តីអំពី ភ្នំបូកនិងឈ្មោះដើម

ក្នុងរាជ្យព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី១ (៨៨៩គ.សដល់៩១០គ.ស) ព្រះអង្គបានផ្លាស់រាជធានីពីនគរហរិហរាល័យ ដែលស្ថា...

ប្រជល់ក្នុងចម្លាក់បុរាណខ្មែរ

Animal fighting game in Khmer art carving: Ancient Khmer art carving illustrates a very broad ...
error: Content is protected !!