ទំព័រដើមនិទានកថាអក្សរសិល្ប៍

អក្សរសិល្ប៍

រឿងធនញ្ជ័យ (ភាគទី៣)

បើដូច្នោះមានតែអញនាំទៅថ្វាយស្តេចឲ្យស្រលះអំពីខ្លួនអញ គិតដូច្នោះហើយក៏ប្រាប់ថាអាជ័យឯង អញនឹងយកទៅថ្វ...

គ្រូបង្រៀនស្រុកស្រែ (ភាគទី៥)

(៦.ស្រីៗ) ក្រោយដែលបងហមបានចេញបាត់ទៅ គ្រូៗឈប់មកលេងផ្ទះគាត់ទៀត។ លោកគ្រូម៉េងដែលជាអ្នកធ្លាប់ប្រម...

រឿងធនញ្ជ័យ (ភាគ២)

ហើយក៏សំពះក្រាបនៅមុខមហាសេដ្ឋី នៅស្ងៀមចាំស្តាប់មហាសេដ្ឋីនឹងថាដូចម្តេច មហាសេដ្ឋីសូរថា អាជ័យដើរទៅឯ...

គ្រូបង្រៀនស្រុកស្រែ (ភាគទី៤)

(៥.មធ្យោបាយផ្សេងៗ) កក្កដាបានកន្លងផុត។ សីហាចូលជាង១៥ថ្ងៃ…។ បដាចាស់ខ្លះដែលបានចងសន្ធឹងទទឹងផ្លូវ...
error: Content is protected !!