ទំព័រដើមនិទានកថាអក្សរសិល្ប៍

អក្សរសិល្ប៍

អក្សរសិល្ប៍៖ រឿង មហាចោរទល់ដែន (ភាគ៣)

បងប្អូនពីរនាក់៖ ស្រីដែលមានរូបល្អ ដូចអូន មិនគួរមានចិត្តអាក្រក់សោះ។ ថាហើយកាមាសើចក្អាកក្អាយ...

អក្សរសិល្ប៍៖ រឿង មហាចោរទល់ដែន (ភាគ២)

បុរសញញឹមរួចឆ្លើយវិញថា៖ ក្នុងលោកនេះមានតែប្អូនមួយទេដែលចេះពិនិត្យមើល ហើយស្គាល់តម្លៃពិតៗរបស់មនុ...

អក្សរសិល្ប៍៖ រឿង មហាចោរទល់ដែន (ភាគ១)

ផ្ទះនោះទាបប្រក់ស្បូវ ជញ្ជាំងក្តារ សង់លើដីទួលតូច តែស្អាត មានរបងអំពិលទឹកព័ទ្ធជុំវិញ។ ខាងមុខ គឺដង...

មហាព្រះវេស្សន្តរជាតក “នគរ” (កណ្ឌទី១៣ ជាភាគបញ្ចប់)

កាលព្រះបាទស្រីសញ្ជ័យ និងព្រះនាងផុស្សតីបានអារាធនាព្រះវេស្សន្តរ និងព្រះនាងមទ្រីឲ្យទ្រង់លាព្រះផ្ន...

មហាព្រះវេស្សន្តរជាតក “ឆក្សត្រ” (កណ្ឌទី១២)

កាលព្រះបាទស្រីសញ្ជ៧យ ព្រះនាងផុស្សតី និងព្រះរាជវង្សានុវង្សមានចតុរង្គសេនា ព្រមទាំងអាមាត្យមុខមន្រ...

មហាព្រះវេស្សន្តរជាតក “មហារាជបាព៌” (កណ្ឌទី១១)

ថ្លែងពីជូជក កាលនាំកុមារទាំងពីរទៅ ដល់វេលារាត្រីតាជីចងកុមារទាំងពីរនាក់ត្រង់គល់ឈើ ហើយគាត់ឡើងលើដើម...

មហាព្រះវេស្សន្តរជាតក​ “សក្កបាព៌” (កណ្ឌទី១០)

លំដាប់នោះ ក្នុងកាលរាត្រីកន្លងទៅហើយ ព្រះអាទិត្យក៏រះឡើង សក្កៈទេវរាជទ្រង់ចុះមកបំពេញទានបារមីនៃព្រះ...

មហាព្រះវេស្សន្តរជាតក “មទ្រីបាព៌” (កណ្ឌទី៩)

កាលជូជកនាំកុមារតូចៗដោយនូវផ្លូវកាន់តែឆ្ងាយទៅៗ កុមារទាំងពីរផុតសង្ឃឹមថាៈ ព្រះមាតាតាមមកទាន់ ក៏នាងក...

មហាព្រះវេស្សន្តរជាតក “កុមារបាព៌” (កណ្ឌទី៨)

          ជូជកោ រីជូជកចាស់ជរាដើរតាមមាគ៌ាអស់វេលាមួ...
error: Content is protected !!