ទំព័រដើមនិទានកថាអក្សរសិល្ប៍

អក្សរសិល្ប៍

អក្សរសិល្ប៍៖ រឿង មហាចោរនៅទល់ដែន (ភាគ៣៧)

(ទារុណកម្ម) ណ្ហើយៗ ក្មួយនិយាយទៅមើល មាស្តាប់។ នារីសំឡក់កាមាមិនដាក់ភ្នែក។​ កាមាខាំធ្មេញមុខ...

អក្សរសិល្ប៍៖ រឿង មហាចោរនៅទល់ដែន (ភាគ៣៦)

(ទារុណកម្ម) ព្រះនាងមណីថយចេញពីមានន្ទដោយមានចិត្តអៀនខ្មាស់យ៉ាងខ្លាំងក្រៃលែង។ នាងអៀនពីព្រោះស្រី...

អក្សរសិល្ប៍៖ រឿង មហាចោរនៅទល់ដែន (ភាគ៣៥)

(ព្រះនាងខត្តិយាណី) មានន្ទញញឹមរួចឆ្លើយថាៈ បងស្តាយណាស់! អូនចេះគិតត្រូវ តែខ្វះការពិចារណាបន្...

អក្សរសិល្ប៍៖ រឿង មហាចោរនៅទល់ដែន (ភាគ៣៤)

(ព្រះនាងខត្តិយាណី) អូនមកប៉ុន្មានថ្ងៃហើយ?ឮ ច៎ាះ! មកដល់បីថ្ងៃហើយ។ លោកពូ អ្នកមីងសុខសប្បា...

អក្សរសិល្ប៍៖ រឿង មហាចោរនៅទល់ដែន (ភាគ៣៣)

(ព្រះនាងខត្តិយាណី) ថាតែប៉ុណ្ណោះនារីចាប់ដឹកដៃកាមាឡើងទៅលើជណ្តើរវិញ។ កាមាក៏ទៅតាមនាង។ ដល់មាត់ទ្...

រឿង មហាចោរនៅទល់ដែន (ភាគ៣២ )

(ព្រះនាងខត្តិយាណី) កាមាប្រឹងទប់សំដីទ្រគោះឡកឡឺយនេះ រួចសំឡឹងឡោះងតឹងស្ទើរច្រាលពីដើមទ្រូង ថាៈ​ ...

រឿង មហាចោរនៅទល់ដែន (ភាគ៣២)

(ព្រះនាងខត្តិយាណី) កាមាប្រឹងទប់សំដីទ្រគោះឡកឡឺយនេះ រួចសំឡឹងឡោះងតឹងស្ទើរច្រាលពីដើមទ្រូង ថាៈ​ ...

អក្សរសិល្ប៍៖ រឿង មហាចោរនៅទល់ដែន (ភាគ៣១)

(ព្រះនាងខត្តិយាណី) មានន្ទដឹងខ្លួនបើកភ្នែក ក្រោកអង្គុយឡើង។ ក្នុងកេសាអ្នកហាក់ធីងធោង ដូចមនុស្ស...

អក្សរសិល្ប៍៖ រឿង មហាចោរនៅទល់ដែន (ភាគ៣០)

បើយើងហ៊ាន ខ្មាំងខ្លាចយើងវិញ ។ នៅពេលតស៊ូ ឬខ្មាំងសម្លាប់យើង ឬយើងសម្លាប់ខ្មាំង។ មានតែពីរយ៉ាងនេះទេ...
error: Content is protected !!