តន្ត្រី

តន្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិច

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្បូណ៌ទៅដោយជនជាតិដើមភាគតិច ដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ខ្ពង់រាបតាមដងភ្នំក្រវ៉ាញ ភ...

វង់ភ្លេងមហោរី

ប្រទេសកម្ពុជាមានអំណោយផលធម្មជាតិដ៏ឧត្តុង្គឧត្តម ផ្តល់ដល់ជីវិតរស់នៅនៃប្រជាជនខ្មែរប្រកបដោយទំនៀមទម...

វង់ភ្លេងពិណពាទ្យ

បុព្វបុរសខ្មែរបានបន្សល់ទុកវប្បធម៌ និងអរិយធម៌ដ៏រុងរឿងក្នុងសម័យអង្គរដែលជា តឹកតាងស្នាដៃដល់ខ្មែរជំ...

កង្កួច

កង្កួច (ខ្មែរយើងច្រើនហៅថា “អង្កួច” ទៅវិញ) ជាឧបករណ៍តន្ត្រីមួយប្រភេទដែលគេឃើញមាននៅក្នុងតំបន់ផ្សេង...
error: Content is protected !!