ជំនឿ

ជំនឿលើអ្នកតាជិះដំរី

"Belief in the Neak Ta Elephant Rising", In general, the Neak Ta Ceremony is held in almost ev...

ជំនឿលើពិធីឱ្យធម៌ (រៀបសូត្រ)

ជំនឿលើពិធីឱ្យធម៌ដល់មនុស្សជិតស្លាប់ក្នុងសង្គមខ្មែរតាមជនបទ គឺនៅប្រតិបត្តិនៅឡើយ ពិសេសតំបន់ដែលមានក...

ព្រះអាទិត្យ (សូរ្យ /សូរិយា) ក្នុងជំនឿខ្មែរ

"The God of Sun (Aditya/Surya) in Khmer Belief", The belief in a god of the sun evidentially a...

ឧទាហរណ៍៣អំពី “ការទាញព្រ័ត្រក្នុងពិធីឡើងអ្នកតានៅខេត្តកំពង់ធំ”

អត្ថបទនិយាយអំពីអ្នកតា គឺធ្លាប់បានបង្ហាញត្រួសៗរួចហើយក្នុងគេហទំព័រ AMS Khmer Civilization (https...

ទិដ្ឋភាពទូទៅអំពីអ្នកតា និងជីវចលក្នុងសង្គមខ្មែរ

តើអ្វីជាជំនឿលើអ្នកតា ឬជីវចល? គ្រប់សាសន៌ទាំងអស់លើលោកភាគច្រើនតែងមានជំនឿផ្សេងៗតាំងពីបុរាណមក រហ...

ជើងក្រានប្រើប្រាស់ទូទៅ ជំនឿ និងពិធីផេ្សងៗ

មនុស្សចេះបង្កើតភើ្លងតាំងពីសម័យបុរេប្រវតិ្ដសាស្ដ្រមកម្ល៉េះ គឺដើម្បីចម្អិនអាហារផង និងសម្រាប់អាំង...

ពិធីលៀងអារក្ខ ឬមេមត់នៅភូមិប្រាសាទចារ (សៀមរាប)

តើអ្វីជាលៀងអារក្ខ? ក្រៅពីជំនឿលើ ជីវចល ឬអ្នកតា ខ្មែរក៏នៅមានជំនឿមួយផ្សេងទៀតដែលទាក់ទង និងព្រលឹ...

ពិធីហៅព្រលឹងស្រូវនៅភូមិតានី (ខេត្តសៀមរាប)

ខ្មែរនៅតាមតំបន់មួយចំនួននៅមានជំនឿមួយទាក់ទងនឹងភោគផលដំណាំផ្សេងៗដែលគេទទួលបាន គឺអាស្រ័យទៅលើការដឹងគុ...

រាហូ ឬព្រះកាល

ខ្មែរយើងទម្លាប់ហៅ “រាហូ” ជួនកាលក៏ហៅថា “ព្រះកាល” ដែលមាននិយាយនៅក្នុង ទេពកថារបស់ព្រហ្មញ្ញសាសនា។ ច...
error: Content is protected !!