ទំព័រដើមសិល្បៈសិល្បៈទស្សនីយភាព

សិល្បៈទស្សនីយភាព

របាំក្រាប់

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រកបដោយវប្បធម៌អរិយធម៌រុងរឿង ទម្រង់សិល្បៈសម្បូណ៌បែប មានចម្រៀង តន្ត្រី ល្...

របាំព្លយសួយ

«របាំព្លយសួយ​» មានឈ្មោះដូច្នេះដោយសាររបាំនេះត្រូវគេកំដរដោយឧបករណ៍តន្ត្រីព្លយជាគោល ដែលមានបំពង់សូរ...

របាំទន្សោង

នៅក្នុងតំបន់ខាងត្បូងទន្លេសាប មានរបាំមួដែលគេហៅថា របាំរាំស្នែងទន្សោង របាំស្នែងទន្សោង ឬរបាំទន្សោង...

របាំត្រុដិនាងម៉េវ

ពាក្យពីរម៉ាត់នៅក្នុងចំណងជើងរបាំត្រុដិនាងម៉េវ គឺ៖ «ត្រុដិ» មានន័យថា «បំបែក» ឬ «កាត់ផ្តាច់»​ និង...

របាំត្រុដិ

របាំត្រុដិ មានរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះរាជពិធីហៅថា «ត្រស្តិសង្ក្រាន្ត» (អានថា «ត្រស់សង្ក្រាន្ត»)។ នាអ...

ល្ខោនចម្រុះ

Combined Theater: Combined Theater is a theatrical form, combining several art forms into one,...

ល្ខោននិយាយ

"Spoken Theater", Kingdom of Cambodia is endowed with ubiquitous forms of theater or play, suc...

ឧបករណ៍តន្ត្រីខ្មែរ “ខ្សែមួយ”

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រកបដោយសម្បត្តិវប្បធម៌សម្បូណ៌បែប រួមមានទាំងឧបករណ៍តន្ត្រីជាងមួយរយនិងវង់ត...

ល្ខោនមហោរី

បើយើងពិនិត្យឱ្យមែនទែនទៅសិល្បៈទស្សនីយភាពរបស់ខែ្មរគឺមានភាពសម្បូណ៌ បែបណាស់ដែលអ្នកស្រាវជ្រាវបានចងក...
error: Content is protected !!