សិលាចារឹក

ចារឹកព្រះស្កន្ទមួយដែលមិនស្គាល់ប្រភព

សិលាចារឹកបុរាណរបស់ប្រទេសកម្ពុជា តែងរកឃើញថ្មីៗជាប្រចាំនៅលើវិសាលភាពអតីតទឹកដីអាណាចក្រខ្មែរ ជាពិសេ...

គុណតម្លៃយោធាសម័យបុរាណមើលតាមរយៈសិលាចារឹកខ្មែរ

នៅសម័យបុរាណ កងទ័ពមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការរក្សាសន្តិភាព ស្ថិរភាព និងការថែរក្សាសណ្តាប់ធ្នាប់ស...

ចារឹកលើវត្ថុលោហៈក្នុងរាជ្យព្រះបាទជ័យវម៌្មទី៧ (ភាគ៣)

៣- ចារឹកទម្ររាងមូល K. ១០៥៦ ចារឹកខ្លីនេះ រក​ឃើញ​នៅ​ទីតាំង​ជាមួយ​ចារឹក​ K. ១០៥៣ និង K. ១០៥៥ ន...

សិលាចារឹកស្ទឹងក្តុល

សិលាចារឹកនេះ រកឃើញនៅក្នុងស្ទឹងក្តុល ស្ថិតនៅក្នុងភូមិដាន ឃុំថ្មី ស្រុកគូលែន ខេត្តព្រះវិហារ ដោយព...

ផ្កានៅក្នុងសិលាចារឹកខ្មែរ

ផ្កាមានតួនាទីសំខាន់ណាស់នៅក្នុងអារ្យធម៌ខ្មែរ ដ្បិតរាល់រណ្តាប់បូជាទាំងឡាយ រាប់គិតបញ្ចូលទាំងរ...

ចារឹកលើវត្ថុលោហៈក្នុងរាជ្យព្រះបាទជ័យវម៌្មទី៧ (ភាគ២)

២- ចារឹកលើភាជន៍សំរិទ្ធ K. ១០៥៥ ចារឹកខ្លីនេះ ចារលើភាជន៍លោហៈ (ចាន ឬ ផ្ដិតសំរិទ្ធ​) រក​ឃើញ​នៅ​...

ចារឹកលើវត្ថុលោហៈក្នុងរាជ្យព្រះបាទជ័យវម៌្មទី៧ (ភាគ១)

នៅក្នុងរាជ្យព្រះបាទជ័យវម៌្មទី៧ យើងសង្កេតឃើញថា សិលាចារឹក​ភាគច្រើន ច្រើន​តែចារជាភាសាសំស្ក្រឹត។ ច...

ទោសបច្ចុប្បន្ន និងទោសបរលោក

តាមការពិនិត្យមើលសេចក្តីក្នុងសិលាចារឹកសម័យបុរាណជាច្រើនរួចមក គេអាចសង្កេត​ឃើញថា ទោសនៅក្នុងអារ្យធម...

សិលាចារឹកភូមិប្រឡាយ

សិលាចារឹកនេះ រកឃើញដោយលោក រឿង រ៉ាត់ ជាអ្នកស្រុករស់នៅភូមិប្រឡាយ ឃុំបឹងខ្យាង ស្រុកកណ្តាលស្ទឹង ខេត...
error: Content is protected !!